Contents utbud

Håkan BuskheHåkan Buskhe har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och verksamhetsstyrning av både svenska och internationella kommersiella företag. Buskhe kom till Saab som VD och koncernchef den 1 september 2010. Innan dess var han VD och koncernchef för energibolaget EON Nordic AB. Han har också innehaft ett flertal befattningar inom transport- och logistikbranschen. Buskhe har en civilingenjörsexamen och en licentiatexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Buskhe talar på temat försvarsindustri i en föränderlig värld och framhåller utmaningarna för att kunna ha en flexibel och effektiv försvarsindustri som kan följa och möta de förändrade behov som följer av att säkerhetsläget i världen ständigt förändras. Buskhe beskriver också den svenska försvarsindustrins internationella konkurrenskraft och samarbetet med de danska försvarsföretagen.

Print Friendly, PDF & Email