Contents utbud

Gurra KrantzMOTIVATION OCH LEDARSKAP

Kunskap, management och lite ”jäklar anamma” är framgångsfaktorer för både segling och företagande. Oceanseglaren Gunnar ”Gurra” Krantz har stor erfarenhet av kommersiella kappseglingar jorden runt. Det har gett honom erfarenhet av att leda team under tuffa förhållanden, både vad gäller väder och mänskliga relationer.

Gurras föreläsningar handlar om motivation, kamratskap, målbilder, förberedelser och noggrannhet, ledarskap och gruppdynamik.
En världsomsegling är en extrem situation. Många av deltagarna är stora individualister med olika nationalitet och kulturell bakgrund. Gurra har under åren fått stor kunskap om vad som är viktigt för att kunna arbeta ihop som team och nå bra resultat. Han talar bland annat om vikten av klart definierade och tydliga mål för att få hela gruppen att dra åt samma håll. Segling och företagande har många likheter: i båda fallen arbetar man långsiktigt med en grupp medarbetare där alla har ett individuellt ansvar. Det är inte bara vädret, eller i företagets fall marknaden, som avgör segerchanserna. Den enskilda individens ansvar för sin egen och gruppens utveckling är minst lika avgörande.

Gurras föreläsningar är lättsamma och underhållande, samtidigt som de bygger på många års erfarenhet av ledarskap. Han anpassar sina föreläsningar så att den passar just din publik.

Print Friendly, PDF & Email