Contents utbud

Gunnar Söderberg


Gunnar Söderberg

Gunnar Söderberg är föreläsare, konferencier och upplevelsedesigner. Han har sin bakgrund i att hjälpa chefer och grupper att utvecklas och lyfta. Nu mer jobbar heltid med att få organisationer och människor att växa, genom att arbeta med arbetsglädje, kreativitet och skrivna och oskrivna regler på arbetsplatser samt med arbetsrätt och struktur.

De som har hört Gunnar föreläsa brukar prata om hans stora energi och hur han inspirerar, men också vad de tagit med sig. Det är inte bara en föreläsning i stunden utan lämnar konkreta verktyg som deltagarna faktiskt använder och återvänder till.

Akademiskt är Gunnar utbildad kommunikatör, men har sedan kommit att jobba med arbetsrätt, som chef, med karriärrådgivning, grupputveckling och främst med människor. Efter många år med att jobbat med chefer har han fokuserat på både arbetsrätt och arbetsmiljö och kan pedagogiskt förklara hur man får lagar och avtal att bli bra verktyg för både arbetsgivare och anställda.

Det som driver honom är att skapa arbetsglädje och kreativitet och att sprida kunskap kring bland annat arbetsrätt. Hur man gör det sprider han gärna både på scen och i böcker. Hans bok Trevligare människa kom ut 2016 och handlar om hur man arbetar med glädje och genom det skapar både framgång och stärker sitt personliga varumärke.

Gunnar jobbar även som upplevelsedesigner med att hjälpa organisationer att växa och hitta sina verktyg med hjälp av både teori och övningar. På detta sätt kan just ditt företag få en anpassad föreläsning för just era mål. Gunnar är en av några få i Sverige som tar avstamp från rollspel som metodik och han och hans team tillhör eliten i att just jobba med övningar. Till föreläsandet tar Gunnar med sig verktyg som handlar om att göra arbetet roligt och innovativt.

Gunnar har en gedigen erfarenhet som konferencier och kan snabbt anpassa sig vid förändringar. För att alltid vara bra tränade som konferencier håller Gunnar i ett par stand up klubbar. Den miljön kräver att man är på tårna och ständigt jobbar med att hålla uppe energin och en bra stämning. Han verkar själv ibland också som komiker, men är alltid underhållande, även när han inte skämtar.

Exempel på föreläsningar:

Framgångsrecept
Med utgång från boken Trevligare människa
Det kan handla om personlig framgång eller att nå omöjliga mål tillsammans. I grunden så pratar vi hur man får ett framgångsrikt klimat kring varje person.

Lugn
Om att hantera stress
För att hantera stress är det bästa vi kan fokusera på hur vi hanterar vårt lugn. Från tekniker för när det är stressigt, till hur man undviker att det blir det. Föreläsningen förankrar arbetsrättsligt i Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4 OSA.

Rätt mental träning
Vad kan du egentligen träna?
En genomgång av vad du kan träna mentalt, vad du kan pröva att träna och hur du tränar det som du vill träna på bästa sätt.

Spelregler
Gameification på svenska
Vad har ni för regler på er arbetsplats? Hur spelar ni bäst med dem? Och vad händer när du lägger till nya regler? Även en spelteknisk vinkling på hur du använder MBL och LAS som bra verktyg istället för begränsningar och hur det kan stödja produktivitet och arbetsglädje.