Contents utbud

Giorgio GrossiHANTERA DIN STRESS MED KOGNITIV BETEENDETERAPI

Giorgio Grossi är docent i medicinsk psykologi, stressforskare och legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapi (KBT) som specialitet samt ingår i Stressmottagningens styrelse.
Sedan slutet av 1990-talet är han en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom ämnet stress och stresshantering.

Giorgio Grossis föreläsningar brukar belysa följande ämnen:
– Vad är stress?
– Vilka situationer skapar stress?
– Hur påverkas vi kroppsligt och mentalt på kort och lång sikt?
– Vilka beteendeförändringar och symtom ska man ge akt på?
– Hur ser den kliniska bilden ut?
– Hur påverkas sömnen och hur kan detta åtgärdas?
– Hur kan man göra för att bättre hantera stressen i sitt liv?

Giorgio Grossi är också författare till böckerna I balans (Bonnier Fakta, 2004) och Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi (VIVA förlag, 2008).

Print Friendly, PDF & Email