Contents utbud

Gillis HerlitzGillis Herlitz är något av en expert på mänskliga relationer och beteenden. Med en bakgrund som antropolog och etnolog med omfattande praktisk erfarenhet från många kulturer runt om i världen. Fast mest ägnar han sin tid till att skriva och föreläsa om hur människornas situation är i det svenska arbetslivet. Hans ämnen är företagskulturer, kulturgrammatik och socialgrammatik, som handlar om kulturella skillnader och om konsten att umgås med folk. Han talar om kommunikation, bemötande och relationer på arbetsplatser, om värderingar och attityder och om de kulturella skillnader som även finns svenskar emellan. Han är författare till böckerna Kulturgrammatik och Svenskar – hur vi är och varför vi är som vi är, samt senast Social grammatik – om social kompetens eller förmågan att umgås med folk. Hans böcker berör mänskligt samspel, ibland över kulturgränser, ibland på arbetsplatser

Gillis Herlitz brukar lyfta fram fyra kardinaldygder för ett bättre samarbete: Mod. Rättvisa. Självinsikt. Vishet. Mod att våga visa osäkerhet, rättvisa till skillnad mot godtycke, självinsikt så man förstår sig själv och hur andra uppfattar en, och vishet så man kan skilja på ont och gott och välja det goda. Och om att Darwin inte talade om överlevnaden av de starka, som många tror, utan om överlevnaden av de anpassningsbara.

Gillis Herlitz föreläsningar handlar om kommunikation, kulturmöten, attityder och värderingar. Det är spännande ämnen som betyder alltmer i vår mer gränslösa värld. Han är en engagerande föreläsare och som ofta får åhörarna att skratta igenkännande åt de situationer som han livligt målar upp. Gillis är en verklig estradör och alltid otroligt uppskattad som föreläsare. Han anpassar sina föredrag efter varje tillfälle och föreläser alltifrån en halvtimme till en hel dag.

Print Friendly, PDF & Email