Contents utbud

Gabriella WejlidGabriella har studerat språkvetenskap, kommunikation, marknadsföring och improvisationsteater. Hon har studerat den forskning som finns om hjärnan, minnet och kreativiteten. Hon fascineras av hur snabbt vi människor kan utvecklas när vi förstår hur hjärnan fungerar. Hon förmedlar till sina åhörare hur man tar den här kunskapen till en praktisk nivå, som man har direkt nytta av. Den som inte anser sig vara det minsta kreativ kan bli en idéspruta på några timmar. Det här brukar ge en otrolig inspiration och en direkt förändring i vardagen! Ni kommer att gå ifrån föreläsningen med en helt ny förståelse för den egna hjärnan, med inspiration, glädje och energi, och med användbara metoder att ha nytta av i arbetet och vardagen.

Gabriella Wejlid har tillsammans med en kollega skrivit böckerna ”Mycket hjärna”, ”Ja tack, hjärna!”, ”Mer än hjärna!” och ”Goda Hjärningar” samt skapat den interaktiva e-boken ”Hjärnboken.se”.

Seminarier i kreativitet och lateralt tänkande

Stärk förmågan att tänka helt nytt Ett interaktivt och roligt seminarium, fyllt med kunskap, insikter och aha-upplevelser! Gabriella Wejlid går igenom vad kreativitet är och hur man kan utveckla och träna sin kreativa förmåga. Wejlid går också igenom hur man kan stärka kreativiteten i en grupp, och hur man kan kombinera kreativitet med kritiskt och logiskt tänkande utan att man blockerar varandra. Hon gör många praktiska övningar som sätter fart på idéflödet. Det skapar nya tankebanor så att man hittar helt nya lösningar och möjligheter. Gabriella provar också effektiva tekniker för smartare brainstorming – både ensam och i grupp. Seminariet brukar vara mycket energigivande och inspirerande. Samtidigt ger det konkret kunskap, användbara tekniker och viktiga insikter som skapar en positiv förändring och lösningsorientering i gruppen. När passar ett kreativitetsseminarium? Seminariet kan vara ett energihöjande avbrott i ett konferensprogram eller ett sätt att värma upp inför en konferens eller en utvecklingsperiod.

Kommentarer från utvärderingar:
Bra start på veckan. Att lära sig tänka i nya banor, att inte köra i samma hjulspår. Se framåt med nya idéer, inget är omöjligt!
Ovanligt intressant. Intressant att lyssna och göra övningar. Lagom blandning, bra övningar!
Fascinerande att se hur kreativiteten (eller kanske modet) i gruppen har ökat under denna förmiddag.
Tack för bra idéer som man kan använda sig av i vardagen. Man blir gärna fast i sitt tänkande utan att man tänker på det.
Bra föreläsning med många skratt.

IN ENGLISH

Seminar in creativity

Gabriella Wejlid is an appreciated speaker and workshop leader in creativity. She has written several books about how we can use our brain in a smarter way, and how we can develop the abilities we want to develop. She wants every attendant in her seminars to get a whole new understanding for their creativity, to be filled with inspiration and energy and have efficient strategies and methods to use in their work and everyday life.

Strengthen your ability to think new thoughts! Gabriella talks about how you could strengthen your ability to think new thoughts, develop new ideas, find ways around obstacles and discover new possibilities. She also talks about how you could be more creative as a group, take advantage of your different experiences and develop each other’s ideas. Wejlid also look at how you combine creative thinking with logical and critical thinking, without blocking one another. She integrates several practical and easy exercises that make the creativity flow. The exercises bring in a lot of energy and laughter and result in a great number of new thoughts and ideas. Even the people who doesn´t consider themselves creative at all, usually comes up with lots of ideas and discover the fun in letting their brain experiment with new connections and combinations. The seminar is usually one to two hours, and can be used as an energy giving and interesting brake in a conference day, or as a start to a creative process.

Comments from participants:
Very interesting. And lots of new thoughts!! Fun.
A great start of the week. To learn how to think in new ways and not get caught in your old ones. To look forward with new ideas, everything is possible!
Fascinating to see how the creativity (or perhaps the courage) in the group increased during this workshop.
Unusually interesting. Interesting to listen and to do the exercises. Good combination, good exercises!
Great seminar with lots of laughter. Leaders should do this, a lot!

Print Friendly, PDF & Email