Contents utbud

Erik ÅsbrinkErik Åsbrink började sin politiska bana i början av 1970-talet, då han arbetade på finansdepartementet. 1978 kom han in i riksdagsgruppen och under större delen av 1980-talet arbetade han som skatteminister. 1996-1999 var Erik finansminister, en post han sedermera lämnade på egen begäran. Idag sitter han i styrelsen på ett flertal företag inom främst den finansiella sektorn och IT-området, något som han har ett stort intresse för.

Han är även ordförande i Förtroendekommissionen och kom våren 2004 ut med en rapport om etikfrågor i näringslivet. Han är även en internationellt efterfrågad föreläsare.

Erik är väl insatt i både företagsekonomiska och samhällsekonomiska frågor. Han intresserar sig speciellt för den europeiska arenan och är mycket kunnig inom EU- och EMU-relaterade ämnen. EU:s och EMU:s betydelse för de svenska företagen är ett område som Erik Åsbrink ofta blir ombedd att föreläsa om.

Han berör då även vad IT-utvecklingen och det nya entreprenörsklimatet betyder för den svenska ekonomin, och vad som händer när de stora svenska företagen flyttar utomlands.

Sedan 2011 är han rådgivare för den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs.

Print Friendly, PDF & Email