Contents utbud

Emmanuel EzraBemötande

Livet är en lång rad möten. Vi möter människor privat och i våra yrkesroller. Hur får vi till det goda mötet? En patient med obotlig cancer eller en med halsfluss, en aggressiv elev eller en arbetssökande, hur möter vi dem?

I skolan, på banken, på arbetsförmedlingen, på sjukhuset, i kommunen och hemma på gatan pågår ständigt möten människor emellan.

Många av oss upplever svåra möten. Vi möter människor med stora behov och höga förväntningar och våra resurser som individer och organisationer är begränsade. Hur vi hanterar våra möten kan vara avgörande för det resultat vi uppnår. Vi har en tendens att vilja tillföra mer resurser när det inte blir som vi önskar. Är det kanske så att det är förväntningarna vi skall påverka, utan att behöva tumma på kvalitén?

Ibland kritiseras vi som möter människor i vårt arbete. Om man studerar denna kritik mer noggrant visar det sig att något oftast gått snett i bemötandet. Kritiken handlar kanske om brister i hur man utfört sitt arbete, men bakom kritiken finns nästan alltid en människa som inte känner sig sedd, trygg, tagen på allvar eller i värsta fall känner sig kränkt. Intressant nog gäller också det omvända. Människor som blir väl bemötta är ofta mer förlåtande i sin attityd om något går snett.

Det är effektivt, lönsamt, roligt och faktiskt också läkande med ett gott bemötande. Vi kan alla genom kunskap, medvetenhet och humor bidra till goda möten. Min föreläsning är tänkt som en hjälp på vägen.

Isberget – Så lite vi vet, så snabbt vi dömer.
Förväntningar och behov – Kan vi påverka dem?
Kompetens och bemötande – Hur hänger de ihop?
Värderingar – attityder – beteenden – Hur hänger det ihop?
Haveri – När det blir fel.
Starring – Har du huvudrollen i ditt liv? Om självkännedom och bemötande.
Reträtt vägar – Om att köpa tid och finna vägar ut ur svårigheter.
Vetenskap och beprövad erfarenhet – Ledstjärnor även utanför vården.
Humor och självdistans – Försök inte utan.

Print Friendly, PDF & Email