Contents utbud

Colin MoonColin Moon har de senaste 20 åren lagt fullt fokus på att lära känna svenskar och nordbor. Han är kommunikationsexpert och författare. Han talar om förståelse, om kulturkrockar och om global affärskommunikation.

Ska man förstå andra kulturer i det globala samarbetet, måste man föst förstå sig själv. Kulturella skillnader innebär alltid en extra utmaning i det internationella affärslivet. En förutsättning för att internationella team och affärer ska fungera effektivt är att alla har en ökad självinsikt och medvetenhet om den egna kulturen. Man kanske inte är så vanlig som man tror? Colin talar med stor entusiasm, mycket humor och stor träffsäkerhet. Han angriper ett stort och invecklat ämne i termer som de flesta känner igen från sin vardag.

Colin Moon är brittisk men har bott utomlands i över 30 år och är nu bosatt i Sverige. Colin är författare till boken ”Sweden–the Secret Files” som har sålts i över 200 000 exemplar över hela världen. Han är även en flitigt anlitad skribent i internationella affärstidningar. Colin röstades fram som Årets talare i Sverige 2012.

Naturligtvis har svenskar, norrmän, finländare och danskar en gemensam företagskultur som bygger på jämlikhet, effektivitet och blygsamhet. Skandinaver och finländare är mycket fokuserade, informella och punktliga. Även resten av världen anser Norden ofta som en enhet.

Men även om länderna delar många värderingar och egenskaper finns det några subtila skillnader. Ibland skapar dom skillnaderna mer förvirring och irritation än stora kulturella skillnader. Colin Moon tittar på några av de möjliga fallgroparna i intra-nordiska affärskommunikation. Han är också angelägen om att betona likheterna som bör ligga till grund för all framgångsrikt nordiskt samarbete.

Klicka här för pressbild(er) på Colin Moon

Print Friendly, PDF & Email