Contents utbud

Christina DoctareChristina Doctare är en svensk läkare, författare och samhällsdebattör. Doctare hade under 1980-talet flera administrativa chefsuppdrag inom Stockholms läns landsting. En period var hon medicinalråd vid Socialstyrelsen. Hon var Sveriges första kvinnliga bataljonsläkare i FN-tjänst och placerades på Balkan, där hon som en av de första rapporterade om de systematiska våldtäkterna i Bosnien. Vidare har hon arbetat i Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien och blev 1995 Sveriges representant i Europarådets kommitté mot tortyr.

Föreläsning om hjärnstress

Som allmänläkare har Doctare samarbetat med forskare kring hjärnstress. Hjärnstress är ett annat begrepp för utbrändhet. Hjärnstress beskriver mycket bättre vad som egentligen händer med oss när vi blir stressade. Vad ska vi då göra för att motverka hjärnstress? Vad vet vi om den? Hur drabbar den och kan vi undvika den? Begreppet hjärnstress är fött ur den senaste neurovetenskapliga forskningen och Christina beskriver ingående vad begreppet innebär och hur vi påverkas i vardagssituationer. Hon berättar även om den intensiva forskning som ger oss nya kunskaper i biokemi och om hjärnans funktion, och hur detta i sin tur ger oss verktyg att förebygga både kroppslig och själslig ohälsa.

I sin föreläsning ger Christina Doctare många konkreta, enkla tips och verktyg för att man skall kunna förbättra sin situation och må bättre. Med sitt empatiska sätt lyckas hon alltid beröra och väcka tankar och engagemang hos åhörarna.

Print Friendly, PDF & Email