Contents utbud

Chris Sundqvist JärnInsiktsfullt och humoristiskt!

Chris föreläst i mer än 10 år kring kommunikation, självinsikt och ledarskap.

Hon har en examen i ekonomi och har arbetat för IT-jätten IBM. Ska det göras, ska det göras ordentligt och efter snabb karriär både på IBM och senare på WM-data som framföra allt Key Account-säljare och säljchef ville Chris få större utmaningar och startade eget. Det har blivit många företag som hon startat under årens lopp. Hon startade ett litet förlag med egen bok, ett företag som utvecklar skyddsvästar för jakthundar mot vargattacker, egen tillverkning och försäljning av italiensk glass.

Chris håller föreläsningar och workshops kring DISC-teorin. DISC-teorin handlar om hur vi kan förstå och samarbeta bättre när vi ser, accepterar och respekterar varandras olikheter. Det är Chis mission att hjälpa människor med konkreta tips om vad de kan göra för att matcha, bli trovärdiga och få med sig den andra personen.

Chris föreläser på ett humoristiskt och lättsamt sätt då hon vill ge dig insikter och tankenötter om hur du själv kommunicerar och hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra. Oavsett om du ska arbeta med, eller leda någon, kommer du att ha nytta av insikterna. Den fulla potentialen når du först när du kan acceptera, respektera och matcha en annan person som är olik dig själv. Som ledare får du insikt om människors olika drivkrafter och den potential som frigörs då dina medarbetare blir matchade på rätt sätt. Motivation, lust, handlingskraft är bara några av resultaten.
Chris Sundqvist Järn har lång erfarenhet av att hålla lättsamma men ändå insiktsfulla föreläsningar i en mängd olika forum, allt från mindre grupper till stora evenemang, för företag eller organisationer. Välj en inriktning som passar er verksamhet och ert mål! Alla föreläsningar kan dessutom hållas på engelska.

TÄNKER INTE ALLA SOM JAG?! – att förstå varandra bättre
För dig som samarbetar med eller leder någon som är olik dig själv. En föreläsning som ger ökade insikter om de egna drivkrafterna och kommunikationsmönstren. Något som också ger större förståelse och ökad medvetenhet om vikten av att ”matcha” en annan person, exempelvis genom tempo, bekräftelse, tid för reflektion, saklighet och noggrannhet. Öka samarbetet genom att acceptera olikheter och få alla i organisationen att bidra och prestera. Boka en givande föreläsning som garanterat lämnar insikter!

LÖNSAMT LEDARSKAP – att nyttja potentialen hos medarbetarna
För ledare som inte bara vill förstå sitt eget sätt att kommunicera utan även förstå hur medarbetarna påverkas av ledarens drivkrafter och sätt att kommunicera. Du får konkreta tips om hur du som ledare kan matcha dina medarbetares drivkrafter för att öka motivation och produktivitet. Engagemang, lust, handlingskraft, arbetsglädje är bara några av de positiva resultat du som ledare kan uppnå genom att matcha dina medarbetare. Ta chansen och boka en lukrativ föreläsning i självinsikt och ledarskap. Föreläsningen passar utmärkt även för alla som är ledare utan att vara chef.

SÄLJINSIKT – att matcha din kund och skapa trovärdighet
För dig som har en säljande roll, eller är försäljningsansvarig. Föreläsningen är inriktad på att utifrån säljarens egna kommunikationssätt identifiera kundernas drivkrafter. Genom att matcha drivkrafterna skapar du större förtroende, får en mer effektiv säljprocess och nöjdare kunder. Vi titta på hur matchningen kan se ut i de olika stadierna av en säljcykel, från första mötet, offert till avslut och uppföljning. Den här föreläsningen är ett komplement till annan säljmetodik och fungerar utmärkt som smörjmedel i säljcykeln. Anpassa din kundkommunikation för att underlätta ett beslut, skapa en långsiktig kundrelation, öka förtroendet och sälj mer!

SERVICE – ska det vara så svårt?
För er som arbetar i en servicefunktion eller i en organisation som behöver bli mer serviceinriktad. Vi utgår från medarbetarnas egna drivkrafter och sätt att kommunicera när vi tittar på olika sätt att bemöta och matcha – service är ju i högsta grad personlig. Utifrån de egna styrkorna och drivkrafterna hitta, möta och överträffa kundens förväntningar. I vissa fall är kunden tydlig och i andra fall begär kunden ingenting. Vad är då rätt nivå? Hur vi kan skapa ”halleluja moments” för både medarbetare och kunder och hur vi kan integrera merförsäljning som en naturlig del i servicebemötandet.

Print Friendly, PDF & Email