Contents utbud

Cecilia ÅkesdotterCivilekonom, internationellt certifierad coach, författare till boken Heartfulness och en av Sveriges främsta experter inom mindfulness. Hon har mött tusentals medarbetare inom näringsliv och offentlig sektor i inspirations och utbildningssammanhang.

—————————————–

Fokus på Stresshantering – prestera, behåll lugnet och må bra

Är personalen stressad på er arbetsplats? Förväntas man kunna hålla många bollar i luften samtidigt och hantera perioder av högt tempo och snabba deadlines? Hur ska arbetsstyrkan behålla lugnet, prestera effektivt och hålla jämn energi hela dagen, hela veckan och även på sikt?

Med hjälp av effektiva verktyg kan vi lättare tackla stress, motverka psykisk ohälsa, förebygga ökade sjuk-skrivningstal och långvarig sjukfrånvaro som beror på stress. Flertalet företag och organisationer i Sverige och internationellt tillämpar redan verktygen. 100-tals forskningsrapporter visar hur effektfullt fokus i nuet är för att skapa lugn och arbetsfokus.
Välkommen att få inspiration i stresshantering anpassad till er verksamhet.

Ur programmet
– Stress och nutidens orsak till stress
– Vad händer i hjärnan och kroppen vid stress?
– Vetenskaplig forskning – hjärna, kropp, känsla, tanke
– Metodik och praktiska moment
– Råd, tips, triggers på hur du fortsätter arbeta fokuserat och lugnt

Under föreläsningen får du konkreta verktyg och inspiration för att
– hantera akut stress
– hålla fokus och närvaro i arbetsuppgiften
– hantera flera bollar i luften och behålla lugnet
– få mental styrka på två minuter
– vända en negativ känsla till en positiv upplevelse
– sluta älta
– släppa oro inför framtiden
– reducera långvarig stress
– känna dig nöjd med dina prestationer
– skapa koll på läget och framtida insatser
– stänga dörren till jobbet mentalt när arbetsdagen är slut
– skapa en inre bubblande glädjekänsla
– fortsätta att hålla din kunskap levande även efter utbildningen

Allt detta och mycket mera får du och dina kollegor lära er tillsammans med Cecilia Åkesdotter. Störst fokus under föreläsningen handlar om hur man faktiskt gör i praktiken för att hantera stress effektivt. Teori och praktiska moment varvas med personlig vägledning och dialog.

—————————————–

Fokus på Effektivitet – friskare, vänligare & smartare arbetsplats

Söker ni inspiration för att öka effektiviteten där ni presterar smartare, behåller lugnet och har en utvecklande tillvaro på jobbet? Under en energifylld föreläsning får ni kunskap, ahaupplevelser och konkreta verktyg som ni kan använda direkt i er vardag – en investering för ett effektivare arbetsliv.

Välkommen att få inspiration och vägledning i effektiva arbetssätt anpassad till er verksamhet.

Ur programmet
– Drivkrafter på jobbet
– När presterar vi som bäst?
– Vetenskaplig forskning – individ, relationer, arbetsplats
– Metodik och praktiska moment
– Råd, tips, triggers på hur ni tillämpar kunskapen i verkliga livet

Under föreläsningen får ni konkreta verktyg och inspiration för att
– planera och prioritera effektivt
– bli mer fokuserad i arbetsuppgifterna
– hitta rätt nivå i era arbetsinsatser
– hantera avbrott och minska ställtider
– hantera många bollar och behålla lugnet
– hantera akut stress
– få mental styrka på två minuter
– reducera långvarig stress
– planera och styra möten
– skapa engagemang och tydlig kommunikation
– känna er nöjda med era prestationer
– stänga dörren till jobbet mentalt när arbetsdagen är slut
– fortsätta att hålla kunskapen levande efter utbildningen

Allt detta och mycket mera får du och dina kollegor lära er tillsammans med Cecilia Åkesdotter. Tonvikten ligger på de praktiska avsnitten för att bli effektivare, behålla lugnet och skapa en härlig stämning på jobbet. Teori och praktiska moment varvas med personlig vägledning och dialog.

—————————————–

Fokus på Bemötande – verktyg för goda möten och relationer

Söker ni efter verktyg för att skapa goda relationer och ett vänligt arbetsklimat? Där ni bemöter både varandra, era kunder och externa kontakter med fokus och engagemang? Där ni vet hur man hanterar personer som behöver lyftas ibland? Och där hela arbetsstyrkan trivs och känner sig delaktig.

Med hjälp av enkla verktyg kan vi skapa en arbetsmiljö där vi känner oss trygga och engagerade i våra möten. Flertalet företag och organisationer i Sverige och internationellt tillämpar redan metoden. Forskningsrapporter visar hur effektivt fokus och närvaro är för att nå engagemang och tydlighet i möten och samtal.

Välkommen att få inspiration i effektivt bemötande anpassad till er verksamhet.

Ur programmet
– Olika bemötandestilar och effekter
– Vetenskaplig forskning – individ, relationer, bemötande
– Tekniker som skapar gott bemötande och goda möten
– Konkreta verktyg, triggers och praktiska moment
– Råd och tips på hur ni tillämpar kunskapen i arbetslivet

Under föreläsningen får ni verktyg för att
– ge uppmärksamhet i varje möte
– få uppmärksamhet av omgivningen
– inge förtroende och engagemang
– skapa tydlig kommunikation
– lyssna aktivt
– få de ni möter att komma ihåg just dig
– lyfta en hel grupp med 30 sekunders insats
– skapa bra telefonsamtal
– hantera besvärliga personer
– förhålla er till kritiska människor
– komma i balans efter möten med energitjuvar
– känna er nöjda med ert bemötande
– fortsätta att hålla kunskapen levande

Allt detta och mycket mera får du och dina kollegor lära er tillsammans med Cecilia Åkesdotter. Tonvikten ligger på de praktiska momenten för att skapa gott bemötande, goda möten och goda relationer – både internt på arbetsplatsen och i externa kontakter. Teori och praktiska moment varvas med personlig vägledning och dialog.

Print Friendly, PDF & Email