Contents utbud

Carin GötbladCarin Götblad har lång erfarenhet som chef i olika verksamheter och på olika nivåer. Carin har varit länspolismästare i Stockholms län i nära tio år, med 7 500 anställda, och även i Värmland och på Gotland. Carin Götblad är i grunden förskollärare, sadlade om till jurist och utbildade sig sedan vidare till polischef, såväl i Sverige som vid FBI. Carin har även lång erfarenhet som styrelseledamot i andra myndigheter och bolag. 2014 var hon regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer.

Vid jakten på Anna Lindhs mördare 2003 blev hon känd för svenska folket för sin personlighet och positiva sinnelag. Sedan dess har hon synts i flera olika sammanhang i TV vilket bidragit ytterligare till hennes popularitet. 2007 blev Carin Götblad utnämnd till Årets chef. Året därpå blev hon utsedd till Årets Yrkeskvinna, och fick även Affärsvärldens ledarskapspris till Årets Ledare med följande motivering: ”Genom ett kreativt, målmedvetet och starkt personligt ledarskap har pristagaren förändrat och förnyat en stor och traditionstyngd organisation. Resultatet är effektiviseringar, stärkt intern moral och höjt anseende för myndigheten.”

Carin Götblad är en mycket omtyckt föreläsare inom ämnen som ledarskap, personligt ledarskap och organisationsförändringar. Carin anser att det är viktigt att få sina medarbetare att känna att de är duktiga och därför ska man ofta ge beröm. Det ger alltid bäst effekt, att spela på människors goda sidor.

Carin berättar om sitt ledarskap och ger konkreta tips och idéer kring motgångar och framgångar. Hur hon involverar medarbetare underifrån och upp. Vikten av att inflytande och ansvar hänger ihop. Hur hon arbetar med viktiga värderingsfrågor som bemötande och attityder, mångfald, jämställdhet och nytänkande. Samt hur man bäst hanterar media och mediedrev.

”Carin Götblad är min stora behållning från de här dagarna. Vilken styrka, skärpa och samtidigt mjukhet hon har. Med humor och charm berättade hon om sitt framgångsrika ledarskap och av att driva förändring i komplexa organisationer. Hur hon tacklat att bli ifrågasatt – oftast med ett leende och utan att rucka på sina beslut.” – Pactadagarna 2015

Klicka här för pressbild(er) på Carin Götblad

Print Friendly, PDF & Email