Contents utbud

Bo Dahlbom

Bo Dahlbom

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för samhälle och näringsliv. Han är IT-professor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor.

Bo Dahlbom byggde upp institutionen för informatik vid Handelshögskolan i Göteborg, var en av initiativtagarna till IT-forskningsinstitutet Viktoria och dess förste VD. Han var en av initiativtagarna till IT-universitetet i Göteborg, där han sedan 2002 är professor. Han har handlett 30 doktorander fram till doktorsexamen. Han var vd för SITI (Svenska IT-institutet) 2000-2004, forskningschef på Interactive Institute (2004-2008). Han var en av initiativtagarna till Sustainable Innovation (2008), ett nationellt centrum för energieffektivisering i Stockholm, och han är dess forskningschef.

Bo Dahlbom har varit aktiv i IT-branschen som ordförande i IT-företagens råd för mobila tjänster (2000-2007), som rådgivare i IT-frågor till regeringen under åren 2000-2014, som expert i framtidsutredningar, som styrelseledamot och rådgivare till IT-företag. Han var ledamot av regeringens Samordningsråd för smarta elnät (2012-2014).

Bo har en förmåga att med energi och kunskap berätta om trender och framtiden som redan är här på många platser och inom många branscher.

Hans föredrag utvecklas hela tiden och Bo anpassar dem till det speciella tillfället. Bo Dahlboms föredrag handlar om digitaliseringen, dess utmaningar och möjligheter, för näringsliv i allmänhet, för skolan och sjukvården, för kommuner och myndigheter, för näringslivets organisationer och fackföreningar, för energibranschen, IT-branschen eller stora industriföretag, banker och försäkringsbolag.

Print Friendly, PDF & Email