Contents utbud

Bernhard LüthiOmvärldbevakning och framtidsanalys

Bernard Lüthi är omvärlds- och framtidsanalytiker med lång och bred erfarenhet av strategi, varumärke och affärsutveckling. Lüthi är specialiserad bland annat på konsumenttrender. Han har drivit många projekt i olika branscher, globalt såväl som lokalt för att utveckla företag som utmärker sig på sin marknad och vill leva upp till sitt varumärkeslöfte. Han har en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot internationell verksamhet från Stockholms Universitet och en MBA från Henley Universitet.

Lüthi är en mycket uppskattad föreläsare som under sina seminarier ökar förståelsen för vår omvärld och de strömningar som kommer och går, och vad de kan innebära för framtiden. Lüthis arbete är att stärka de strategier och de konkurrensfördelar som redan finns inom organisationen med sin kunskap. Kunskapen om omvärlden och vad som kommer att hända kan vara den fördel som företag behöver ha för att överleva i morgondagens ökande konkurrens. I sin föreläsning sätter Lüthi upp ramarna eller spelplanen med en omvärldsanalys för varumärkes- kommunikations- och marknadsstrategier.

Print Friendly, PDF & Email