Contents utbud

Bengt HåkanssonDu är ditt varumärke, varken mer eller mindre – Kommunen som varumärke

Ditt varumärke är inget annat än den uppfattning omvärlden har om din organisation eller din produkt. Hur bristfällig eller felaktig denna bild än är, så är det likväl den som formar människors attityder och vägleder deras beslut. Det avgörande är inte vad du är, utan vad omvärlden tror att du är.
Bengt Håkansson är författare till två egna böcker och har medverkat i ytterligare några. Han har också skrivit en rad artiklar och krönikor i olika branschtidskrifter.

Bengts uppdrag handlar oftast om att delta i utvecklingen eller revideringen av en varumärkesplattform och ofta även en kommunikationsplattform. Men han talar också om mer specifika, mer avgränsade varumärkesfrågor. I andra fall kan det handla om en varumärkesutvidgning.

Hur väl passar den nya produkten eller tjänsten in under varumärket? Har varumärket relevans och trovärdighet inom det nya produkt- eller tjänsteområdet?
Bengt har varit involverad i en mängd uppdrag inom offentlig sektor bl.a. Region Skåne, ALMI Företagspartner, Banverket Produktion/Infranord, Omvårdnad Gävle, Gavlegårdarna, Gävle, 1177, Sjukvårdsrådgivningen och Höganäs kommun

Print Friendly, PDF & Email