Contents utbud

Anna JanssonEtiska dilemman i vården – Hur skulle du ha gjort?

I etiken och i kriminalromanen ställer man sig samma frågor. Vad är ont? Vad är gott? Och hur bör man leva sitt liv? Det är frågor som aldrig upphör att intressera Anna Jansson.

Anna föddes 1958 i Visby där hon också växte upp. År 2000 kom debutromanen Stum sitter guden. Kriminalinspektör Maria Wern har sen dess varit huvudperson i en lång rad kriminalromaner, som alla fått stora framgångar.

2002 tilldelades hon ett Hjalmar Berman-stipendium med motiveringen; “Anna Jansson kom som ett sjungande yrväder upp på kriminalromanens parnass och där har hon förtjänstfullt hållit sig kvar. Med sin kluriga berättarkonst och aldrig sinande berättarglädje underhåller hon inte bara i en genre som handlar om ond bråd död utan för också diskussioner om aktuella etiska problem som rör människors förhållande till livet och döden.”

Annas böcker finns översatta till flera språk. Vid sidan om sitt arbete som sjuksköterska vid lungkliniken i Örebro håller Anna föreläsningar om etik runt om i landet.
Anna har skrivit elva noveller i syfte att stimulera en etisk debatt kring några angelägna ämnen.

Detta handlar om hur vården ska eller kommer att utvecklas inom framtiden. Novellerna bygger på händelser i en sköterskas/laboratorieassistents arbetsvardag, händelser där sköterskan har en valmöjlighet. Novellerna avslutas med frågeställningar och är väl lämpade som undervisningsmaterial på vårdutbildningar, men också som diskussionsunderlag på temadagar eller vid kaffebordet.

Klicka här för pressbild(er) på Anna Jansson

Print Friendly, PDF & Email