Contents utbud

Anna Bellman

Anna Bellman

Du vet vad du vill säga, men hur vet du att du verkligen når fram? Det är få av oss som har en sådan dragningskraft att vi per automatik får andra att intresserat lyssna på oss. Så hur ska du göra för att ge ett riktigt gott intryck och få andra att lyssna på dig? Det finns knep.

Älska scenen

Anna Bellman föreläser och utbildar i hur du gör för att älska scenen. Så att du blir den bästa du kan vara när du står där, oavsett hur din scen ser ut. I vardagligt tal kan det kallas presentationsteknik eller retorik, men det är mer än teknik och teorier. Anna kan hjälpa dig att ta fram rätt presentation med rätt känsla. För om du älskar det du gör och det du ska prata om, då kommer det att märkas. Och människor kommer att lyssna.

Det första intryckets betydelse

”Du får aldrig en andra chans att ge ett gott första intryck” är ju bara en gammal klyscha… Eller? Sanningen är att innan någon köper ditt budskap, din tjänst eller din produkt så behöver de ha ”köpt” dig som person. Så vilket intryck ger du av dig själv? Är det samma intryck som du vill ge?

Anna föreläser om hur du själv kan påverka det intryck du ger när du möter nya människor och vad du kan göra för att ge ett gott intryck redan innan första mötet.

Vilket budskap är det viktiga?

Vad gör din organisation unikt? Varför ska dina kunder välja just era tjänster eller produkter?
 Anna går ofta in och hjälper sina kunder med att utforma en kommunikationsstrategi där vi börjar med att titta på var ni befinner er idag och vart ni vill, för att klargöra hur kommunikationen ska se ut och vilka budskap som är de viktiga framåt. Budskap som både kan användas från scenen och i övrig kommunikation. Ofta utgår vi från intervjuer och work shops för att fastställa hur er framtida kommunikation ska bli tydlig. Allt för att nå affärsmålen.

Print Friendly, PDF & Email