Contents utbud

Ann-Katrine RothAnn-Katrine Roth är jurist, konsult och författare. Hon är övertygad om att jämställdhet ger goda effekter, både i privat och offentlig sektor. Jämställdhet och mångfald föder framgång. Ann-Katrine jobbar också med mångfald utifrån ett lönsamhetsperspektiv och har breddat verksamheten med CSR frågor (företagens samhällsansvar).

Ann-Katrine Roth har tidigare arbetat inom bank- och finansbolag, JämO och Stockholms Universitet, juridiska institutionen, där hon idag undervisar i ämnet likabehandling och ickediskriminering. Ann-Katrine har medverkat som programledare i SVT:s program ”Jobba Jämt” våren 2006 och har myntat ”män väljer män” samt gett upphov till yrkestiteln ” jämställdhetskonsult”. Hon har förutom att skriva böcker, utvecklat spel, tagit fram videomaterial, verktyg och metoder inom området jämställdhet och mångfald.

Hon har tidigare varit ordförande för nätverket för jämställdhet, JA-föreningen och innehaft styrelseuppdrag samt suttit i Sveriges HR föreningens expertpanel och besvarat frågor om jämställdhet och mångfald. Har fungerat som mentor inom ett antal olika projekt både nationellt och internationellt.

Print Friendly, PDF & Email