Contents utbud

Anja HirdmanAnja Hirdman är docent, fil dr i journalistik och medieforskare verksam vid Stockholms universitet. Hennes forsknings- och föreläsningsområden är jämställdhet och genus i vardag, medier, känslor och bilder. Hon är en efterfrågad och mycket spännande föreläsare för alla som är intresserade av frågor kring kvinnligt och manligt samt jämställdhet. Sitt brinnande engagemang för genus förklarar hon med ett stort intresse för människors kommunikation.

Anja Hirdman är 60-talist, uppvuxen i en tid och miljö som gjorde att hon länge levde i den bergfasta tron om alla människors lika värde. Som svensk tonåring i slutet på 70-talet upplevde hon den starka kvinnorörelsens krav på samhällsreformer som fullständigt självklar. Det var först när hon flyttade till Italien i början av 80-talet som hon upplevde den starka segregeringen mellan män och kvinnor. I Sverige har vi kommit betydligt längre vad gäller jämställdhet men debatten har även fått ge vika något för individualism och kommersialism. En viktig iakttagelse i den fortsatta debatten om jämlikhet menar Anja.

Hirdmans forskning rör frågor kring intimitet, emotioner, visuell kommunikation och genus. Avhandlingen ”Tilltalande bilder” undersöker hur maskulinitet och femininet framställs i bilder och texter under tre decennier och pekar på den specifika kring kön som är framträdande i dagens mediala kultur. Anja tar även upp bilden som förmedlare av information, såväl inom reklam, nyhetstexter och Internet liksom kopplingen till representationen av olika grupper vid olika tidpunkter. Hon har även specialstuderat ungdomars självbilder på Internet och hur dessa influerats av mediernas sätt att visualisera könsroller.

Anja Hirdman är en mycket inspirerande föreläsare som presenterar den senaste forskningen utan pekpinnar och får publiken att se på ett nytt sätt på sig själva och sin omgivning.

Print Friendly, PDF & Email