Contents utbud

Angela Ahola


Angela Ahola

På en bråkdels sekund “läser vi av” våra medmänniskor och skapar oss en uppfattning av personen. Vi har ett behov av att kategorisera våra medmänniskor och göra vår värld mer förståelig för oss.

Detta leder till att vi bedömer och behandlar människor olika.Hur ska vi lyckas gå bortom vårt eget första intryck av andra, förbi våra egna förutfattade meningar?

Angela Ahola är Fil. Dr. i psykologi och är specialiserad på psykologin bakom det första intrycket, stereotyper, juridiska bedömningar, beteende, mönster, online kommunikation, verbal kommunikation och ickeverbal kommunikation.

Hon har  undervisat både inom näringslivet som inom den akademiska världen, bland annat på Stockholms Universitet och på Polishögskolan. Angelas forskning har lett till flera akademiska publikationer och hon omnämns ofta i press och tv.

Socialpsykologi är en vetenskap som går in på att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra.

Det handlar alltså både om individens unika egenskaper och karaktärsdrag, och hur individens sociala omgivning påverkar individens sociala egenskaper.

Skulle du köpa dig själv? Varför väljer vi en och inte en annan produkt, vad får att känna oss trygga med ett företag och inte med ett annat.

Vad styr våra val och beslut? Vad ger inflytande och hur påverkar vi varandra? Hur signalerar jag trovärdighet, välvilja och kompetens? Vilka kommunikationstrender ser vi just nu?

Vi vet hur människor beter sig, det har vi börjat använda till viss del, och de mest framgångsrika organisationerna använder denna psykologi i högre grad.

Några spontana kommentarer:
”Grym föreläsare!” – “Fantastiskt bra! Gick därifrån med energi och glädje. En mycket inspirerande person. Föreläsningen levererades i toppklass vilket gjorde varje ord intressant” – ”Många nya kunskaper som jag kan använda mig av på jobbet”

Print Friendly, PDF & Email