Contents utbud

Anders WijkmanAnders Wijkman är välkänd debattör och författare på internationell nivå och verksam vid Tällberg Foundation. Som aktiv i studentpolitiken valdes Wijkman in till den svenska riksdagen redan vid en ålder av 26. Under sammanlagt åtta år prioriterade han frågor som straffrättsliga reformer, sekretesslagstiftning, energisäkerhet och utvecklingssamarbete. Han lämnade politiken 1978 och har sedan dess arbetat som ledamot i EU-parlamentet, generalsekreterare i Röda Korset och Naturskyddsföreningen och biträdande generalsekreterare i FN. Alla befattningar har haft en inriktning mot hållbar utveckling.

I sin föreläsning Hur skapar vi en hållbar ekonomi? förmedlar han sina tankar om tillväxten och dess konsekvenser för miljön. Han berättar om orsakerna bakom de ekologiska och sociala utmaningarna som vi står inför och vad som behöver förändras. Social hållbarhet måste vara målet – inom och med respekt för en planetens gränser. Då blir ekonomin ett verktyg och inte ett mål i sig.

Denna problematik – och mycket annat – behandlas i boken Den stora förnekelsen som han skrev tillsammans med Johan Rockström 2011. I boken görs en genomgång av de allvarligaste hoten mot planeten – i form av ett mera instabilt klimat, överutnyttjade ekosystem samt utarmning av vissa ändliga resurser. I boken presenteras en rad förslag syftande till att skapa harmoni mellan den ekonomiska utvecklingen och naturresursbasen. Ett viktigt förslag rör en omställning från dagens i stort linjära resursflöden – en “köp och släng”-ekonomi – till en cirkulär ekonomi där produkterna har längre livslängd och där ingående material återvinns och återanvänds maximalt.

Enligt Rockström och Wijkman skulle en sådan ekonomi dra ned på efterfrågan på både energi och material, minska CO2-utsläppen och därtill skapa många nya jobb genom den serviceekonomi som behöver skapas lokalt. För att hjälpa en sådan utveckling på traven föreslås en skattereform, där skatten på vanliga inkomster tas bort och skatt istället införs på användningen av jungfruliga råvaror. En sådan reform skulle leda till en helt annan aktivitet i näringslivet. Fokus skulle riktas mot att använda energi och råvaror mera effektivt – en vidgning av produktivitetsbegreppet.

Klicka här för pressbild på Anders Wijkman

Print Friendly, PDF & Email