Contents utbud

Amelia AdamoAmelia Adamo är fil kand. journalist sedan över fyra decennier, chefredaktör, debattör, föreläsare och ibland konferencier. Hon har under sin publicistiska karriär mottagit en mängd pris, bl.a. stora journalistpriset. Under senare år har hon blivit känd för de tre damtidningar hon startat inom Bonnierkoncernen, Amelia, Tara och M-magasin.

Amelia Adamo är utan tvekan en av landets mest namnkunniga och mest framgångsrika personer inom den publicistiska världen. Hennes föreläsningar handlar om hur det manliga och kvinnliga ledarskapet ser ut, entreprenörskapet och om kommunikation.

I sina föredrag berättar Amelia om hur man gör för att hela tiden ligga före sina konkurrenter. Det kräver omvärldsanalys och god målgruppskunskap, initiativkraft och det hon kallar en intuitiv mage (som andra kan kalla Fingerspitzgefühl). Hur man som ledare måste vara både mjuk och hård, kunna förvalta och förmå tänka nytt. Amelia Adamo har praktiskt taget alltid varit mycket framgångsrik i hennes olika publicistiska projekt, och hon vet att berätta om hur man kan driva en vinstmaskin utan att massakrera sina medarbetare.

Print Friendly, PDF & Email