Contents utbud

Alf Rehn

Alf Rehn

Professor i företagsekonomi

Professor Alf Rehn är en av de mest intressanta nya rösterna i affärsvärlden. Han är en väl ansedd akademiker som kombinerar ytterst noggrann analys med en kreativ och ofta överraskande syn på livet. I analysen hämtar han inspiration från saker som populärkultur och filosofisk teori när han blottlägger modern företagsverksamhet och samtidsekonomi.

Alf Rehn är professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi och är internationellt erkänd för sin expertis på innovation och kreativitet. Hans forskning fokuserar på nya sätt att förstå ledning, organisation och ekonomi. De texter han skrivit har publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter. Alf Rehn disputerade när han var 30 år och han blev ett år senare Skandinaviens yngste professor.

Alf Rehns intressen sträcker sig dock långt bortom företagsekonomin och den akademiska världen. Det som gör hans forskning till en frisk fläkt är hur han varvar ekonomiska studier med filosofi, kulturstudier och antropologi. Lägg därtill det genuina intresset för populärkulturella uttryck, så får du en bra bild av vad han gör.

Alf Rehn har utvecklat en kreativ strategi för förvaltning av verksamheter. Ofta vänder han uppochner på föreställningar om hur förvaltning borde gå till. Snarare än att presentera samma modeord som alla andra gör, utmanar han vårt tänkande genom att argumentera för olika saker.

De frågor han dryftar rör allt från att ta lättsinne på allvar till att undra om innovation har blivit tråkigt, utmanande påstå att varumärken är ointressanta och att verklig företagsvisdom kan hittas i serietidningar. Stundom provocerande och alltid engagerande, representerar han ett nytt och fräscht sätt att tänka om affärer. Alf Rehn föreläser på både svenska och engelska.

Print Friendly, PDF & Email