Contents utbud

Alexander TillyKONFLIKTER, HOT OCH VÅLD

Alexander Tilly är en av Sveriges ledande experter inom området konflikter, hot och våld. Han håller utbildningar, seminarier och föreläsningar, anlitas av privata företag, myndigheter, kommuner och landsting och arbetar med en mängd olika branscher. 2014 skrev han boken “Förebygg hot och våld på jobbet” som nominerades till årets arbetsmiljöbok.

I många branscher ökar problemen med hot och våld. En hotfull händelse kan få stora konsekvenser både för den enskilde, kollegor och för arbetsgivaren, t.ex. oro, rädsla, otrygghet eller sjukskrivningar och ökad personalomsättning.

De metoder Alexander arbetar med kan användas både innan, under och efter en händelse och kan tillämpas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Med rätt förebyggande kunskaper och fler handlingsalternativ i en spänd situation, kan risken för allvarliga konsekvenser minskas radikalt. Med rätt stöd kan en händelse som kunnat bli ett svårläkt sår istället vändas till en lärdom.

Alexander uppskattas ofta för sin förmåga att bryta ned abstrakta och komplicerade teorier till konkreta verktyg som verkligen går att använda. Kombinationen av akademisk skärpa och praktisk tillämpning har sin förklaring i hans bakgrund – många års erfarenhet som dörrvakt, fil. kand i teoretisk filosofi, leg. psykolog tillsammans med femton års erfarenhet av utbildning och handledning med inriktning på konflikter. Dessa erfarenheter ger Alexander en unik förståelse för våldsamma konflikter och han är idag en mycket uppskattad föreläsare.

Print Friendly, PDF & Email