Contents utbud

Stephan Rössner

Stephan Rössner

Stephan är chef för Överviktsenheten vid Huddinge sjukhus, med titeln professor i hälsoinriktad beteendeforskning. Han är allmänt känd som folkbildare, föreläsare, ”bantningsexpert”, ståuppkomiker och författare – han har gett ut ett tiotal böcker om matlagning, hälsa och friskvård. Hans tidiga erfarenheter som hjärtläkare vid infarktavdelningen blev en viktig drivkraft för att närmare försöka förstå uppkomstmekanismerna för våra välfärdssjukdomar. Han har skrivit mer än 300 vetenskapliga skrifter om åderförkalkning, blodfettrubbningar, näringsfrågor och fetma, och är styrelsemedlem ibland annat Världshälsoorganisationen WHO Obesity Task Force.

Stefan har beskrivit sambandet mellan våra folksjukdomar och vår livsstil i många böcker, radio- och TV-program. Han har medverkat som skådespelare i en så kallad vetenskapspjäs vid Stockholms Stadsteater ”Isterbuk och päronstjärt” för att lättfattligt beskriva hur våra kostvanor påverkar vår hälsa.

Hans forskning kring sambanden mellan kost, livsstil och ätbeteende har lett till bättre långsiktiga behandlingsprogram för överviktiga. Stephan talar också om lust, mat, vikt och motion. Han ger oss råd om hur vi förändrar vår livsstil och inspirerar oss till att njuta av livet året om. Med humor och utan pekpinnar ger Stephan deltagarna argument och motivation till en bättre livsföring.