Contents utbud

Håkan Buskhe

3c_hakan_buskhe

Håkan Buskhe har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och verksamhetsstyrning av både svenska och internationella kommersiella företag. Buskhe kom till Saab som VD och koncernchef den 1 september 2010. Innan dess var han VD och koncernchef för energibolaget EON Nordic AB. Han har också innehaft ett flertal befattningar inom transport- och logistikbranschen. Buskhe har en civilingenjörsexamen och en licentiatexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Buskhe talar på temat försvarsindustri i en föränderlig värld och framhåller utmaningarna för att kunna ha en flexibel och effektiv försvarsindustri som kan följa och möta de förändrade behov som följer av att säkerhetsläget i världen ständigt förändras. Buskhe beskriver också den svenska försvarsindustrins internationella konkurrenskraft och samarbetet med de danska försvarsföretagen.